13: Technologia IT przyczyną strat w biznesie (?) Marcin Pieleszek

13: Technologia IT przyczyną strat w biznesie (?) Marcin Pieleszek